Do ട്ട്‌ഡോർ എൽഇഡി അടയാളങ്ങളുടെ പവർ

ഒരു ഉപഭോക്താവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ do ട്ട്‌ഡോർ എൽഇഡി സൈനേജുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഏകദേശം 73ഉപഭോക്താക്കളുടെ% അതിന്റെ ചിഹ്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ മുമ്പ് സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റോറിലോ ബിസിനസ്സിലോ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ do ട്ട്‌ഡോർ ചിഹ്നം പലപ്പോഴും ഒരു ഉപഭോക്താവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ടച്ച് പോയിന്റാണ്, അതിനാലാണ് വ്യക്തവും ആകർഷകവുമായ ഒരു ചിഹ്നം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അത് ഉപഭോക്താവിനെ ആകർഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഒരിക്കൽ ഉള്ള അനുഭവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏകദേശം 65ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സിഗ്നേജ് അതിന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഗുണനിലവാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താക്കളിൽ% വിശ്വസിക്കുന്നു, കൂടാതെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 50% ത്തിലധികം പേരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോശം സൈനേജ് ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്ഥലത്ത് പോലും പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്നു എന്നാണ്.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു sign ട്ട്‌ഡോർ ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സൈനേജ് രൂപകൽപ്പനയും ഗുണനിലവാരവും മാന്യമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് തുല്യമാണ്. ഈ ഗവേഷണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ തടയും. നിങ്ങളുടെ do ട്ട്‌ഡോർ ബിസിനസ്സ് ചിഹ്നങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ട്രാഫിക്കിനെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം കൃത്യവും ആകർഷകവുമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങളുടെ ചിഹ്നം കുറച്ച് വസ്ത്രധാരണവും പ്രകടനവും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയൊരെണ്ണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനും ബജറ്റിനുമുള്ള മികച്ച ചിഹ്നം കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ do ട്ട്‌ഡോർ ചിഹ്നങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിക്കുക.

ഏകദേശം 59ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു സ്റ്റോറിലോ ബിസിനസ്സിലോ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്നുവെന്ന്% ഉപഭോക്താക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ do ട്ട്‌ഡോർ സൈനേജ് ഒരു മൂല്യവത്തായ നിക്ഷേപമല്ലെന്ന ധാരണയിലാണ് നിങ്ങൾ. പരിഗണിക്കാതെ, ബാഹ്യ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് എത്ര നിർണായകമാണെന്ന് ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ലാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സ് നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ശരിയായ sign ട്ട്‌ഡോർ ചിഹ്നം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു? നിങ്ങൾ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക.

ഏതാണ്ട് പകുതി, 50.7%, അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കളിൽ അപര്യാപ്തമായ സൈനേജ് ഉള്ളതിനാൽ അത് കണ്ടെത്താതെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നു.

നിങ്ങൾ‌ വിൽ‌ക്കുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന സേവനം എന്നിവയ്‌ക്കായി ആരെങ്കിലും തിരയാനുള്ള അവസരം വളരെ ഉയർന്നതാണ്, പക്ഷേ ഒരു അടയാളവുമില്ലാതെ, അവർ‌ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി വ്യതിരിക്തവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ sign ട്ട്‌ഡോർ ചിഹ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ബ്രാൻഡ് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. അതുവഴി, അടുത്ത തവണ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനും സേവനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഓർമ്മിക്കുകയും എവിടെ പോകണമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുകയും ചെയ്യും.

ഒരു സ്റ്റോറിന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നമോ സേവനമോ ഉപഭോക്താക്കളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം ഘടകമാണ് ചിഹ്ന വായനാക്ഷമത.

നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ തിരക്കിലാണ്. ദിവസേന വൈവിധ്യമാർന്ന പരസ്യങ്ങളാൽ അവ നിറഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ചിഹ്നം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവ മന്ദഗതിയിലാകില്ലെന്നും നിങ്ങൾ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചിഹ്നം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്നും വ്യക്തവും സംക്ഷിപ്തവുമായ രീതിയിൽ അറിയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂവെന്നും അനാവശ്യ സന്ദേശങ്ങളോ ഗ്രാഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പശ്ചാത്തലത്തിന്റെയും അക്ഷരങ്ങളുടെയും നിറം വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ (കൾ) അവലോകനം ചെയ്യുക. 


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ് -08-2020